onsdag 11. mars 2009

sjukt sjukt sjukt

...det er ikke annet å si om denne tragiske saken her... Merk dere at niåringen aldri blir omtalt som noen svak part. Alt hva kirkens menn (uansett religion) kan tillate seg med de religiøse skriftene i hånd. Selv den norske katolske presten må tolkes dit hen at han støtter saksgangen. Er det rart man er ateist? SINNE OG FORTVILELSE!!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg blir bare kvalm....

Anonym sa...

Alle religioner er mest behagelige for menn

Harald Brobakken sa...

I dag kan Dagbladet berette om nok en rystende historie som er knyttet til religionens grusomme ugjerninger mot menneskene. En 9 år gammel jente er voldtatt av sin stefar og blitt gravid med tvillinger. For å berge livet til jenta ble det foretatt abort, men legen som utførte aborten og jentas mor ble bannlyst av kirkens overhode, mens overgriperen ble hilst velkommen i kirken hvis han ba om tilgivelse. Og dette er praktiserende kristendom og helt i tråd med Guds vilje! For meg er dette et nytt bevis for falskheten i det som kalles kristne verdier. Beppa.

beppa sa...

I dag kan Dagbladet berette om nok en rystende historie som er knyttet til religionens grusomme ugjerninger mot menneskene. En 9 år gammel jente er voldtatt av sin stefar og blitt gravid med tvillinger. For å berge livet til jenta ble det foretatt abort, men legen som utførte aborten og jentas mor ble bannlyst av kirkens overhode, mens overgriperen ble hilst velkommen i kirken hvis han ba om tilgivelse. Og dette er praktiserende kristendom og helt i tråd med Guds vilje! For meg er dette et nytt bevis for falskheten i det som kalles kristne verdier. Beppa.

Anonym sa...

Slike personer ville anklaget Jesus selv for å være veik og ettergivende.

"Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne" sa Jesus, vel vitende om at ingen har plettfritt rulleblad.

Kanskje biskop Sobrinho skulle åpnet en bibel og sett hvor på jordet han er?

Leisha Camden sa...

Kvalmende og tragisk at menn som lever i sølibat skal kunne sette seg til doms over fremmede kvinners liv på denne måten.

Anonym klokka 10:12, du har så rett ...