lørdag 1. mars 2008

Herregud saa vi blir lurt!!

Vi har akkurat vaert en tur paa markedet, og hadde bestemt oss for at det kunne vaere en morsom opplevelse aa ta en cyclo tilbake til Hotellet. Det er saanne sykler som dette:
http://www.kevgillett.net/wp-images/images/Vn2ndTour/cyclo.gif
Det var ikke saa langt fra markedet til hotellet saa vi kunne like gjerne ha gaatt, men hadde uansett lyst aa oppleve dette.
Vi spurte en cyclo sjaafoer om prisen og han sa 15.000,- dong noe som skulle vaere omtrent 4-5 kroner tror jeg.
Vi fikk ikke sitte i en og samme (de er litt trange, men jeg har sett flere som har vaert to i en) men ble plassert i hver vaar, ja ja, det var jo goey saa kunne vi ta litt bilder. de syklet oss til omtrent en gate foer den vi skulle til enden av og saa var det plutselig full stopp, etter bare en utrolig kort sykkeltur(!) og tid for aa betale. De soerget for at vi ble staaende med hver vaar sjaafoer og jeg gav min 20.000,- iom avtalen var 15.000,-. Men plutselig var prisen blitt 150.000,-. Jeg sa nei, men han var veldig paastaaelig og jeg turte ikke aa lage problemer, saa jeg gav han 200.000,- (ca 70 kroner! For en ussel liten sykkeltur, det er jo dyrere enn taxi i Bergen sentrum nesten, eller bussen fra Os til Bergen....)
Saa skulle jeg j oda ha tilbake de 20.000,- jeg foerst hadde gitt han pluss 50.000,- av de tohundre jeg gav han, men de maatte jeg faa tilbake av Erik sin sjaafoer paastod han, men han ville ikke gi meg noe og paastod at Erik hadde faatt det. Iom at vi ikke hadde faatt samordnet oss fordi de slapp oss av paa to forskjellige steder saa visste ikke vi hva den andre hadde betalt eller faatt tilbake, og plutselig hadde de to tyvene stukket, og vi stod igjen og foelte oss saa GRUNDIG LURT!!!!!!!
Tilsammen hadde vi betalt dem 320.000,- dong for en sykkeltur paa noen faa minutter, og til sammenligning koster en taxitur til flyplassen her 100.000,-.... Utrolig surt! Det er faktisk en del penger for oss som skal vaere borte saa lenge ogsaa. Men men det er ikke noe aa gjoere, og dette er vel den vaerste "scammen" vi har blitt utsatt for til naa.
Paa den andre siden saa hadde kanskje disse to Vietnameserene mer behov for de 100,- kronene vi ble lurt for enn vi har, men det hadde i alle fall foeltes bedre om det var saann at vi hadde gitt dem pengene, ikke at de hadde lurt dem fra oss paa en saann en sleip maate.
Vi faar haape at vi naa har vaert igjennom vaar dose med aa bli lurt paa denne turen!
Saa hvis noen skal til Vietnam, pass dere for Cyclosjaafoerene! (Vi har lest at de skal avskaffes her, og det er kanskje en grunn til det da.)

Ingen kommentarer: