torsdag 24. januar 2008

Nye Telefonnumre

Vi har faatt oss thai-telefoner saa det gaar an aa faa tak i oss uten at det koster oss en formue :)

Erik: +66 (0)890337030

Aasa: +66 (0)890337851

Ingen kommentarer: