torsdag 25. september 2008

Skoleoppgave

I mangel på blogginspirasjon deler jeg noen av oppgavene jeg har skrevet på skolen med dere. Denne var obligatorisk og skulle leveres i går kveld.

Raftostiftelsen setter dagsorden
Fra utdelings seremonien i 2007 da prisen gikk til the National Campaign on Dalit Human Rights Foto: Sean Murray

Torsdag denne uken kunngjøres hvem som blir tildelt årets Raftopris. Hvem som får den kan ha stor betydning for de neste årenes internasjonale oppmerksomhet.

En relativt liten bergensk stiftelse har klart det å påvirke verdens politiske dagsorden. De øver inflytelse på den humaniære fokusen og oppnår tung internasjonal anerkjennelse. Dette ved å rette søkelyset mot relativt ukjente problemstillinger vedrørende menneskerettigheter.
Raftostiftelsen ble grunnlagt i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto som var en aktiv forkjemper for humanitære rettigheter. Året etter delte de ut den første Raftoprisen, som siden har vært en årlig begivenhet. På torsdag kunngjøres hvem som blir årets prisvinner. Selvsagt skjer dette i Bergen, nærmere bestemt på på Raftohuset.
Hele fire ganger har en vinner av Raftoprisen senere fått tildelt Nobels Fredspris. Dette viser hvor stor betydning prisen har.

Kortene tett til brystet
John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge sier Raftoprisen skiller seg fra Nobels Fredspris ved at man leter etter menneskerettighetsforkjempere på grasrotnivå i motsetning til Nobelkomiteen som gjerne velger en mer profilert aktør.
Han ønsker derimot ikke å spekulere i hvem som får tildelingen i år. Det samme gjelder andre politikere eller samfunnsvitere vi har snakket med. Alle uttrykker derimot at det er stor spenning knyttet til torsdagens kunngjøring. De understreker også betydningen av den. Egenæs sier det slik: -Det ligger en form for beskyttelse i det å oppnå økt internasjonal oppmerksomhet om mottakerne og deres sak. Økt internasjonalt søkelys kan bidra til at prisvinnerne kan holde fram med sitt arbeid uten at deres lands myndigheter blander seg inn for mye. Derfor er Raftoprisen viktig.
Tidligere års tildelinger har gått til de tre kontinentene Europa, Asia og Afrika. Prisen har aldri gått til noen gruppering eller enkeltperson fra det amerikanske kontinentet. Kan det tenkes at 2008 blir første gangen prisen går den veien? Foreløpig holdes kortene tett til brystet hos kommiteen, men på torsdag klokken ti legges de på bordet. I mellomtiden kan man spekulere fritt om man ønsker.
Oppdatering: Prisen gikk i år til Kongo.

Ingen kommentarer: